Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  3155031
Khách Online:
  18
Năm 2013
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Năm 2013
Báo cáo thường niên 2012 (1)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

Năm báo cáo 2012
 

        I.            Thông tin chung

1.       Thông tin khái quát

-         Tên giao dịch: TOCONTAP SAIGON

-         Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301462583

-         Vốn điều lệ: 41.383.500.000 đồng

-         Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 41.383.500.000 đồng

-         Địa chỉ: 35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

-         Số điện thoại: 08-39325687

-         Số fax: 08-39325963

-         Website: www.tocontapsaigon.com

-         Mã cổ phiếu (nếu có):

2.       Quá trình hình thành và phát triển

-          Quá trình hình thành và phát triển:

           + Trước khi cổ phần hóa là Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Thương Mại

           + Chuyển thành công ty cổ phần từ 04/2005

-         Các sự kiện khác.

3.       Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

-         Ngành nghề kinh doanh:

          Cty hoạt động 3 lãnh vực :

          + Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp

          + Sản xuất hàng dệt may

          + Dịch vụ : xuất khẩu lao động, tư vấn

    -         Địa bàn kinh doanh: trong và ngoài nước
 
   4.      
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
                 
 
     5.       Định hướng phát triển

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mang lại lợi nhuận ngày càng cao, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

6.       Các rủi ro:

-          Khủng hoảng kinh tế thế giới

-          Thiên tai         -          Các chính sách về tiền tệ, ngân hàng

-          Biến động về lao động

       II.            Tình hình hoạt động trong năm
 1.       Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 
STT

Chỉ tiêu kế hoạch

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ so với KH (%)

1
Kim ngạch XNK
USD
         30.000.000
24.014.838
80,05
2
Doanh thu
Đồng
250.000.000.000
253.882.894.149
101,55
3
Lợi nhuận trước thuế
Đồng
12.000.000.000
13.523.119.135
112,69
 

2.       Tổ chức và nhân sự

 -         Danh sách Ban điều hành
                    
STT
Họ tên
Chức danh
1
Lê Thị Thanh Hương
Tổng Giám Đốc
2
Ngô Hữu Thắng
Phó Tổng Giám Đốc
3
Đặng Trí Nghĩa
Phó Tổng Giám Đốc
4
Nguyễn Kim Thúy
Nguyễn Kim Thúy
 -         Những thay đổi trong ban điều hành:  Tháng 02/2013, Ông Nguyễn hồng Chương – Phó Tổng Giám Đốc xin thôi việc vì lý do cá nhân.
      -         Số lượng cán bộ, nhân viên : 250 người
 3.       Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a)       Các khoản đầu tư lớn: không

b)       Các công ty con, công ty liên kết: không

c)       Tình hình tài chính

a)       Tình hình tài chính

Chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

153.049.557.834
399.546.365.043
13.491.551.961
149.899.308
13.641.451.269
10.526.426.738
18%
133.442.965.180
253.882.894.149
11.245.998.390
2.277.120.745
13.523.119.963
10.335.387.963
18%
-12,81
-36,46
-16,64
 
-0,87
-1,81

b)      Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

Năm 2011
Năm 2012
Ghi chú

1.       Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+         Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+         Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

 
1,34
 
 
1,12

 
1,41
 
 
1,38
 

2.       Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+         Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+         Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

 
0,56
1,26
 
0,47
0,90
 

3.       Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+         Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán   

Hàng tồn kho bình quân

+         Doanh thu thuần/Tổng tài sản


 
5
 
 
2,61

 
13
 
 
1,90
 

4.       Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần


 
0,026
 
0,156
0,069
 
0,034
 

 
0,041
 
0,147
0,077
 
0,044
 
 

4.       Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a)       Cổ phần: 4.138.350 cổ phần
b)       Cơ cấu cổ đông:

Loại cổ đông

Tỷ lệ %
Cổ đông tổ chức
54,10
Cổ đông cá nhân
45,90
Cổ đông Nhà nước
32,90
Cổ đông khác
Năm 2013
Báo cáo thường niên 2012 (2) (10/06/13)
Báo cáo thường niên 2012 (3) (10/06/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (1) (26/04/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (2) (26/04/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (3) (26/04/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (4) (26/04/13)
Thư Mời Dự ĐHCĐ 2013 (14/04/13)
Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2013 (14/04/13)
Báo cáo kiểm toán năm 2012 (1) (14/04/13)
Báo cáo kiểm toán năm 2012 (2) (14/04/13)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>